Karel Babka (1880 - 1953)

Karel Babka byl český medailér a sochař. Narodil se roku 1880 na Královských Vinohradech. Vyučil se kovomodelářem. V letech 1901 až 1907 studoval u prof. Stanislava Suchardy. V roce 1912 odjel do Moskvy, kde nastoupil do významné ruské ražebny Gladkov a Kozlov. Podílel se na pomníku pro město Smolensk, vytvořil sochy na obchodním domě Dmitrovce a reliéf pro hotel Lux. Po vypuknutí první světové války se zapojil do Československých legií, zúčastnil se mj. bitvy u Zborova. Podílel se na řadě památníků legionářů. V roce 1920 se vrátil do Prahy, kde pokračuje s tvorbou legionářské tématiky, zejména památníků. V letech 1922 až 1938 byl konzervátorem v Památníku osvobození v Praze. Většinu své medailérské tvorby soustřeďuje do let 1947 až 1952. Karel Babka umírá na jaře roku 1953.

5 položek celkem