Wenzel Johann Seidan (1817 - 1870)

Bratr sochaře a profesora Tomáš Seidana. Roku 1849 žádá o místo rytce v Pražské mincovně. Po odmítnutí se stěhuje do Vídně, kde získává velké množství zakázek i od císařského dvora. V roce 1860 je postižen mrtvicí a ochnuje na pravou ruku. V témže roce otvírá vlastní ražebnu. V průběhu následujících let vznkají díla, která nesou jeho jméno, avšak vznikala zejména pod jeho dohledem. Postupně se zlepšuje v práci levou rukou a zároveň rehabilitcemi se jeho pravá ruka stává opět pohyblivou. Roku Seidanovi smrti roku 1870 podnik provozovala ještě několik let jeho žena, Karolína Seidanová. Její díla nesou podpis Seidan W. W.

Seidan je považován za nejvýraznějšího předchůdce české moderní medaile. Asi třetina jím zhotovených medailí jsou medaile české na významené osobnosti a události 19. století i z české historie.

13 položek celkem