Slovník pojmů

A B Č D F K M N O P S T Ú Ž

AFK

Amatérský fotbalový klub Atletický fotbalový klub

BdD

Bund der Deutschen (Svaz Němců)

ČNS

Česká (československá) numismatická společnost

ČOS

Česká obec sokolská (historicky též Československá obec sokolská)

ČSM

Československý svaz mládeže

DKV

Deutsches kulturverband (Německý kulturní spolek)

DTJ

Dělnická tělovýchovná jednota

FDTJ

Federace dělnických tělovýchovných jednot

FPT

Federace proletářské tělovýchovy

KAMS

Klub automobilistů a motocyklistů pro severozápadní Čechy

KČV

Klub českých velocipedistů

MGV

Männgergesang verein - Mužský pěvecký sbor

MNS

Mládež Národního souručenství

NJS

Národní jednota severočeská

NSOO

Národní sdružení odborových organizací

OSHČ

Odborové sdružení hudebníků československých

OSRD

Okrskové sdružení republikánského dorostu

PVV

Pražský vzorkový veletrh

SDP

Sudetendeutsche partei (Sudetoněmecká strana)

SHM

Sportovní hry mládeže

SK

Sportovní klub

SKM

Sdružení katolické mládeže

SLUT

Soutěž lidové umělecké tvořivosti

SNS

Slovenská numismatická společnost

TroWA

Troppauer Wirtschafts-Ausstelung (Opavská obchodní výstava)

Nahoru