ČOS

Česká obec sokolská (historicky též Československá obec sokolská)