Orelské odznaky a medaile

38 položek celkem
Památka na 10 leté jubileum Orla v Blížkovicích 1932 8586
Na památku svěcení praporu Orla v Protivanově 1921 8577
Župní slet Orla v Hradci Králové 1912
1 399 Kč
K4/27
Slet župy Kosmákovy Znojmo 1927
599 Kč
8415
Den orelstva na Kladně 1936
449 Kč
8397
Orel Hodonín 1931
Orel Hodonín 1931
Skladem (1 ks)
399 Kč
8310
Župní slet Orla v Příbrami 1932
499 Kč
8189
II. Slet župy V. Kosmáka v Moravských Budějovicích 1923 A-ORL/12
Vzpomínka na I. veřejné cvičení Orla v Budišově 1914 A-ORL/2
Slet orlů 1921
199 Kč
A-ORL/7
Slet župy Kadlčákovy
149 Kč
A-ORL/6
Slet Orla župy Brynychovy v Pardubicích 1931
449 Kč
A-ORL/9
Okrskové cvičení Orla v Humpolci 1925
499 Kč
A-ORL/20
Orelský den v Prachaticích 1934
449 Kč
A-ORL/13
Župní slet Orla, Hradec Králové 1947
249 Kč
A-ORL/8
Československý Orel - Praha II. 1930
199 Kč
A-ORL/14
Svěcení orelského praporu Husovice 1932
799 Kč
A-ORL/19
Veřejné cvičení Orla, Náchod 1932
499 Kč
A-ORL/17
Na památku svěcení praporu Orla v Úpici 1922
499 Kč
A-ORL/10
Jednota Orla v Žižkově 1931
399 Kč
2828
Československý Orel 2729
Otevření orlovny v Moravanech u Kyjova 1930
499 Kč
A-ORL/15
Orelstvo ve Vyškově 1934 A-ORL/16
25 let Orla v Lomnici nad Popelkou 1936
299 Kč
A-ORL/22
I. krajinský slet slovenského orolstva, Bratislava 1928 A-ORL/21
Víra, vlast, síla
79 Kč
1895
Slet orelstva v Brně 1922 A-ORL/23

Když v roce 1862 vznikl Sokol, jedním ze základních pilířů spolku byla politická a náboženská neutralita. To mimo jiné znamenalo zákaz náboženského projevování se ve Spolku. Jak Sokol sílil, přibývalo i velké množství věřících, kteří nebyli ochotni upozadit svoji víru vůči hodnotám Sokola. Mezi členy začaly vznikat třenice, které vyvrcholily roku 1902 založením první křesťanské tělocvičné organizace v Lišni u Brna. K tomuto kroku místní katolické jednoty se brzy začaly přidávat další jednoty po celém tehdejším Československu, největší rozmach přichází roku 1908. Jednotlivé tělocvičné spolky vznikají v této době především u farností či jako podružené spolku místních křesťanských organizací. V roce 1909 je přejmenován tělocvičný odbor v Prostějově na Orel. Náčelníkem odboru se stal František Přikryl. V roce 1911 se přikryl stává prvním zemským náčelníkem orelských tělocvičných odborů a o rok později říšským náčelníkem. Orel sílil především v silně křesťanských oblastech, na území Slovenska byl po vzniku republiky dokonce silnější než Sokol, který jinak dominoval českým zemím. V roce 1922 se konal 1. Orelský všeslovanský slet v Brně.

Separatistická nálada na Slovensku se přenesla i do Orla a slovenská větev se roku 1935 osamostatnila. Po vyhlášení nezávislého Slovenského štátu byl Orel roku 1938 zrušen stejně jako jiné tělocvičné spolky. Česká větev Orla pokračovala v činnosti i po obsazení pohraničí a následného vyhlášení Protektorátu. Mnoho členů se zapojilo do odboje. Orel je zakázán až roku 1941 a o rok později úředně rozpuštěn. Po válce je Orel obnoven, ale již o tři roky později je opět rozpuštěn nastupujícími komunisty. Orel je znovu obnoven až v roce 1990 a funguje do dnešní doby. V současné době má Orel kolem 18 000 členů, kteří jsou sdruženi ve 230 jednotách.