TroWA

Troppauer Wirtschafts-Ausstelung (Opavská obchodní výstava)