ÚMDOČ

Ústřední matice divadelních ochotníků českoslovanských