ŽOS

Československá živnostensko-obchodnická strana středostavovská