Německá sociálně demokratická strana dělnická v ČSR (DSAP)

V originále Deutsche sozialdemokratische Arbeiterpartei in der Tschechoslowakischen Republik

3 položek celkem